oczyszczanie wód opadowych

Oczyszczanie wód opadowych dla celów przydomowych

Oczyszczanie wód opadowych odpowiedzią na kryzys wodny

Jednym z najcenniejszych zasobów Ziemi jest woda. Bez niej nie może istnieć życie. Z uwagi na ograniczoność tego zasobu, konieczne jest efektywne wykorzystanie. Staje się to o tyle ważniejsze, że klimat ulega zmianom. Kolejne obszary pustynnieją, a ludność migruje z powodów niedoborów wodnych. Inżynieria wodna podejmuje coraz rozleglejsze działania, aby przeciwdziałać tym procesom. Dobrym pomysłem jest więc oczyszczanie wód opadowych. Następnie wykorzystywanie w celach gospodarczych. Nie jest to zadanie skomplikowane. Warto podjąć takie kroki w każdym domu prywatnym. Filtrowanie deszczówki przyczynia się bowiem także do realnych oszczędności na rachunkach.

Odzyskiwanie wody

Zbieranie deszczówki jest pierwszym krokiem do właściwego gospodarowania wodą. Bez tego dalsze procesy nie będą możliwe. Wodę gromadzi się w specjalnych zbiornikach. Mogą to być nieduże beczki ustawione bezpośrednio pod rynnami. Większe instalacje wymagają nieco więcej zaangażowania. Duże zbiorniki wkopuje się w ziemię, aby nie zabierały niepotrzebnie miejsca. Do nich podłącza się rynny dachowe, aby woda mogła spływać z dachu. Konieczna jest również pompa do wypompowywania wody. W obu rozwiązaniach znajdują się filtry oczyszczające deszczówkę z większych zanieczyszczeń. Taka woda nadaje się do podlewania ogrodu czy mycia samochodu.

System oczyszczania wód deszczowych do celów gospodarczych jest bardziej zaawansowany. Proces ten może obejmować kilka etapów. Wszystko zależy od tego, jak bardzo uzdatniona ma być woda. Niezbędne są skuteczne filtry mechaniczne. To właśnie one wstępnie usuwają większe zanieczyszczenia. Dla bardziej zaawansowanego oczyszczania stosuje się filtry węglowe. Wspomagają je także często systemy UV, które eliminują drobnoustroje.

Zalety oczyszczania wody

Wodę deszczową może wykorzystywać na wiele sposobów. Najczęściej znajduje zastosowanie w ogrodzie. Jest to bowiem idealne rozwiązanie do podlewania roślin. Taka woda jest miękka i wolna od chloru, co jest korzystne dla roślin. Zbieranie deszczówki ma też sens przy zastosowaniach w domu. Pranie oraz spłukiwanie toalety pozwala zaoszczędzić na wodzie z wodociągów miejskich.

Wiele osób zastanawia się czy sensowne jest inwestowanie w rozbudowany system oczyszczania wód deszczowych. Początkowo może przerażać wysokość kosztów i nakładów pracy. Jednak podczyszczanie wód opadowych ma swoje liczne uzasadnienia. Przede wszystkim ogranicza rosnące nieustannie rachunki za wodę. Do tego pozytywnie wpływa na środowisko, ponieważ ogród nie jest podlewany wodą chlorowaną.